Distances līgums

VISPĀRĒJĀ VIENOŠANĀS

Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Spilvenu Serviss, REĢ.NR. 40203222983, juridiskā adrese, Titurgas iela 6-39, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 (turpmāk saukti arī – "PĀRDEVĒJS") nodrošina tīmekļa lapās www.spilvenuveikals.lv, turpmāk saukta MĀJAS LAPA, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem..

Ja PIRCĒJS, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas  MĀJAS LAPĀ piedāvāto produkciju, turpmāk tekstā PRECES, tad šāda savstarpējā vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja PIRCĒJS, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas  MĀJAS LAPĀ piedāvāto produkciju, turpmāk tekstā PRECES, tad šāda savstarpējā vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

PRECES  PASŪTĪŠANA

PIRCĒJS veic preču pasūtīšanu caur MĀJAS LAPU, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Preces cena tiek norādīta MĀJAS LAPĀ, EUR valūtā, ar pievienotās vērtības nodokli 21%. 

PIRCĒJS sadaļā PIRKUMA GROZS norāda PĀRDEVĒJAM nepieciešamo informāciju, izvēlas sev piemērotāko preču piegādes veidu un apmaksas kārtību

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

PIEGĀDE

PĀRDEVĒJS nodrošina šādas preču piegādes iespējas:
   - PIRCĒJAM iespējams saņemt Ģertrūdes ielā 103, Rīgā
   - Omniva pakomātos
   - Ar kurjeru

Piegādes laiks 2-5 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. Piegādes izmaksas atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

Piegādes adrese ir jānorāda pēc iespējas precīzi. Papildus informācija, piemēram,  kāpņu telpas numurs un dzīvokļa numurs (ja piegāde jāveic uz daudzdzīvokļu māju), ir nepieciešama, lai nodrošinātu piegādi paredzētajā laikā. Ja piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnīgi, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jānorāda precīzs telefona numurs, uz kuru PIRCĒJS ir sazvanāms norādītajos piegādes laikos, kā arī, lai PĀRDEVĒJS varētu sniegt informāciju par preču piegādi, ja izvēlētais piegādes veids ir Omniva pakomāti. Pirms piegādes kurjers sazinās ar PIRCĒJU telefoniski, pārliecinoties, ka PIRCĒJS atrodas norādītajā adresē un varēs pieņemt sev adresēto sūtījumu. Ja norādītais telefona numurs ir neprecīzs vai uz šo numuru pasūtītājs nav sazvanāms, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt PIRCĒJAM uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt šī dokumenta numura pēdējos 5 ciparus

PASŪTIJUMA APMAKSA

PIRCĒJAM veicot pasūtījumu ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko maksāšanas veidu. PĀRDEVĒJS nodrošina šādus apmaksas veidus: 

  • MasterCard, VISA bankas kartēm;
  • SEB bankas, Swedbank, Luminor un Citadele internetbanku maksājumi;
  • Pārskaitot pēc iepriekš sagatavota rēķina;
  • Skaidrā naudā vai ar maksājumu karti - PĀRDEVĒJA adresē Ģertrūdes ielā 103, Rīgā.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.


PIRCĒJS var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.
PIRCĒJS, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
PIRCĒJA pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). PĀRDEVĒJA pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt PIRCĒJAM to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs neatmaksāt PIRCĒJAM to naudas summu, kura par preci, kamēr patērētājs nav atgriezis preci, vai PĀRDEVĒJS saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota, vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). PIRCĒJS ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. PIRCĒJS zaudē atteikuma tiesības, ja par attiekumu tiesību izmantošanu tas PĀRDEVĒJAM nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.
Pamatojoties uz MK 255. p.22.5., PIRCĒJAM nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, iegādājoties šādas preces: segas, spilvenus.